学生时代 là gì?

Rate this post

学生时代 là gì?

学生时代 có nghĩa là (xué shēng shí dài ) tuổi học trò

学生时代 có nghĩa là (xué shēng shí dài ) tuổi học trò.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

(xué shēng shí dài ) tuổi học trò Tiếng Trung là gì?

tuổi học trò Tiếng Trung có nghĩa là 学生时代.

Ý nghĩa – Giải thích

学生时代 nghĩa là (xué shēng shí dài ) tuổi học trò.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp..

Đây là cách dùng 学生时代. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại 学生时代 là gì? (hay giải thích (xué shēng shí dài ) tuổi học trò.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 学生时代 là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 学生时代 / (xué shēng shí dài ) tuổi học trò.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 学生时代 là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 学生时代 là gì? .

Read More:   Pullover placket
Check Also
Close
Back to top button