学徒 tiếng trung là gì?

Rate this post

学徒 tiếng trung là gì?

学徒 tiếng trung có nghĩa là người học việc (xuétú )

学徒 tiếng trung có nghĩa là người học việc (xuétú ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Cơ cấu quản lý nhà máy.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Xã hội.

người học việc (xuétú ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 学徒 .

Ý nghĩa – Giải thích

学徒 tiếng trung nghĩa là người học việc (xuétú ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Cơ cấu quản lý nhà máy..

Đây là cách dùng 学徒 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Xã hội 学徒 tiếng trung là gì? (hay giải thích người học việc (xuétú ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Cơ cấu quản lý nhà máy. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 学徒 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 学徒 tiếng trung / người học việc (xuétú ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Cơ cấu quản lý nhà máy.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Read More:   Switch the glow plugs off

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 学徒 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 学徒 tiếng trung là gì?.

Check Also
Close
  • tack
Back to top button