存储量 tiếng trung là gì?

Rate this post

存储量 tiếng trung là gì?

存储量 tiếng trung có nghĩa là dung lượng bộ nhớ (cúnchú liàng )

存储量 tiếng trung có nghĩa là dung lượng bộ nhớ (cúnchú liàng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Máy tính.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Công nghệ thông tin.

dung lượng bộ nhớ (cúnchú liàng ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 存储量 .

Ý nghĩa – Giải thích

存储量 tiếng trung nghĩa là dung lượng bộ nhớ (cúnchú liàng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Máy tính..

Đây là cách dùng 存储量 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Công nghệ thông tin 存储量 tiếng trung là gì? (hay giải thích dung lượng bộ nhớ (cúnchú liàng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Máy tính. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 存储量 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 存储量 tiếng trung / dung lượng bộ nhớ (cúnchú liàng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Máy tính.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Read More:   家禽内脏 tiếng trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 存储量 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 存储量 tiếng trung là gì?.

Back to top button