字母穿孔机 tiếng trung là gì?

Rate this post

字母穿孔机 tiếng trung là gì?

字母穿孔机 tiếng trung có nghĩa là máy đục lỗ chữ cái (zìmǔ chuānkǒng jī )

字母穿孔机 tiếng trung có nghĩa là máy đục lỗ chữ cái (zìmǔ chuānkǒng jī ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Máy tính.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Công nghệ thông tin.

máy đục lỗ chữ cái (zìmǔ chuānkǒng jī ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 字母穿孔机 .

Ý nghĩa – Giải thích

字母穿孔机 tiếng trung nghĩa là máy đục lỗ chữ cái (zìmǔ chuānkǒng jī ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Máy tính..

Đây là cách dùng 字母穿孔机 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Công nghệ thông tin 字母穿孔机 tiếng trung là gì? (hay giải thích máy đục lỗ chữ cái (zìmǔ chuānkǒng jī ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Máy tính. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 字母穿孔机 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 字母穿孔机 tiếng trung / máy đục lỗ chữ cái (zìmǔ chuānkǒng jī ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Máy tính.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   Starch colour

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 字母穿孔机 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 字母穿孔机 tiếng trung là gì?.

Check Also
Close
Back to top button