嫉妒心 là gì?

Rate this post

嫉妒心 là gì?

嫉妒心 có nghĩa là (jí dù xīn ) Nết bòng chanh

嫉妒心 có nghĩa là (jí dù xīn ) Nết bòng chanh.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

(jí dù xīn ) Nết bòng chanh Tiếng Trung là gì?

Nết bòng chanh Tiếng Trung có nghĩa là 嫉妒心.

Ý nghĩa – Giải thích

嫉妒心 nghĩa là (jí dù xīn ) Nết bòng chanh.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp..

Đây là cách dùng 嫉妒心. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại 嫉妒心 là gì? (hay giải thích (jí dù xīn ) Nết bòng chanh.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 嫉妒心 là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 嫉妒心 / (jí dù xīn ) Nết bòng chanh.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 嫉妒心 là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 嫉妒心 là gì? .

Read More:   Twisted silk thread
Back to top button