娇兰 tiếng trung là gì?

Rate this post

娇兰 tiếng trung là gì?

娇兰 tiếng trung có nghĩa là guerlain (jiāolán )

娇兰 tiếng trung có nghĩa là guerlain (jiāolán ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Thương hiệu nổi tiếng.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Thương hiệu.

guerlain (jiāolán ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 娇兰 .

Ý nghĩa – Giải thích

娇兰 tiếng trung nghĩa là guerlain (jiāolán ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Thương hiệu nổi tiếng..

Đây là cách dùng 娇兰 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Thương hiệu 娇兰 tiếng trung là gì? (hay giải thích guerlain (jiāolán ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Thương hiệu nổi tiếng. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 娇兰 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 娇兰 tiếng trung / guerlain (jiāolán ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Thương hiệu nổi tiếng.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 娇兰 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 娇兰 tiếng trung là gì?.

Read More:   https://Website của chúng tôi/jia-zhang-tieng-trung-la-gi/
Check Also
Close
Back to top button