契約清算 là gì?

Rate this post

契約清算 là gì?

契約清算 có nghĩa là thanh lý hợp đồng

契約清算 có nghĩa là thanh lý hợp đồng
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế.

thanh lý hợp đồng Tiếng Nhật là gì?

thanh lý hợp đồng Tiếng Nhật có nghĩa là 契約清算.

Ý nghĩa – Giải thích

契約清算 nghĩa là thanh lý hợp đồng.

Đây là cách dùng 契約清算. Đây là một thuật ngữ Tiếng Nhật chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế 契約清算 là gì? (hay giải thích thanh lý hợp đồng nghĩa là gì?) . Định nghĩa 契約清算 là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 契約清算 / thanh lý hợp đồng. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 契約清算 là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 契約清算 là gì? .

Read More:   Marketing managerment
Check Also
Close
Back to top button