夫夫たり婦婦たり Tiếng Nhật là gì?

Rate this post

夫夫たり婦婦たり Tiếng Nhật là gì?

夫夫たり婦婦たり Tiếng Nhật có nghĩa là Trực dịch: “Chồng đúng đạo làm chồng, vợ đúng đạo làm vợ”

夫夫たり婦婦たり Tiếng Nhật có nghĩa là Trực dịch: “Chồng đúng đạo làm chồng, vợ đúng đạo làm vợ”. Giải nghĩa: Vợ chồng, bố mẹ, anh chị em trong gia đình làm tròn nghĩa vụ, trách nhiệm của mình thì gia đình đó hòa thuận, ngày một thịnh vượng.. Thành ngữ/cách nói tương đương trong tiếng Việt: “Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn”.. . (Fufu tari Fufu tari).
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực .

Trực dịch: “Chồng đúng đạo làm chồng, vợ đúng đạo làm vợ” Tiếng Nhật là gì?

Trực dịch: “Chồng đúng đạo làm chồng, vợ đúng đạo làm vợ” Tiếng Nhật có nghĩa là 夫夫たり婦婦たり Tiếng Nhật.

Ý nghĩa – Giải thích

夫夫たり婦婦たり Tiếng Nhật nghĩa là Trực dịch: “Chồng đúng đạo làm chồng, vợ đúng đạo làm vợ”. Giải nghĩa: Vợ chồng, bố mẹ, anh chị em trong gia đình làm tròn nghĩa vụ, trách nhiệm của mình thì gia đình đó hòa thuận, ngày một thịnh vượng.. Thành ngữ/cách nói tương đương trong tiếng Việt: “Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn”.. . (Fufu tari Fufu tari)..

Đây là cách dùng 夫夫たり婦婦たり Tiếng Nhật. Đây là một thuật ngữ Tiếng Nhật chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ 夫夫たり婦婦たり Tiếng Nhật là gì? (hay giải thích Trực dịch: “Chồng đúng đạo làm chồng, vợ đúng đạo làm vợ”. Giải nghĩa: Vợ chồng, bố mẹ, anh chị em trong gia đình làm tròn nghĩa vụ, trách nhiệm của mình thì gia đình đó hòa thuận, ngày một thịnh vượng.. Thành ngữ/cách nói tương đương trong tiếng Việt: “Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn”.. . (Fufu tari Fufu tari). nghĩa là gì?) . Định nghĩa 夫夫たり婦婦たり Tiếng Nhật là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 夫夫たり婦婦たり Tiếng Nhật / Trực dịch: “Chồng đúng đạo làm chồng, vợ đúng đạo làm vợ”. Giải nghĩa: Vợ chồng, bố mẹ, anh chị em trong gia đình làm tròn nghĩa vụ, trách nhiệm của mình thì gia đình đó hòa thuận, ngày một thịnh vượng.. Thành ngữ/cách nói tương đương trong tiếng Việt: “Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn”.. . (Fufu tari Fufu tari).. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   Thread trimming devices

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 夫夫たり婦婦たり Tiếng Nhật là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 夫夫たり婦婦たり Tiếng Nhật là gì?.

Check Also
Close
  • Grinding
Back to top button