天线输入钮 tiếng trung là gì?

Rate this post

天线输入钮 tiếng trung là gì?

天线输入钮 tiếng trung có nghĩa là nút tiếp nhận ăng ten (tiānxiàn shūrù niǔ )

天线输入钮 tiếng trung có nghĩa là nút tiếp nhận ăng ten (tiānxiàn shūrù niǔ ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Video.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Nghệ thuật.

nút tiếp nhận ăng ten (tiānxiàn shūrù niǔ ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 天线输入钮 .

Ý nghĩa – Giải thích

天线输入钮 tiếng trung nghĩa là nút tiếp nhận ăng ten (tiānxiàn shūrù niǔ ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Video..

Đây là cách dùng 天线输入钮 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Nghệ thuật 天线输入钮 tiếng trung là gì? (hay giải thích nút tiếp nhận ăng ten (tiānxiàn shūrù niǔ ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Video. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 天线输入钮 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 天线输入钮 tiếng trung / nút tiếp nhận ăng ten (tiānxiàn shūrù niǔ ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Video.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Read More:   Finacial market

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 天线输入钮 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 天线输入钮 tiếng trung là gì?.

Check Also
Close
Back to top button