大干草垛 tiếng trung là gì?

Rate this post

大干草垛 tiếng trung là gì?

大干草垛 tiếng trung có nghĩa là cuộn rơm lớn (dà gāncǎoduǒ )

大干草垛 tiếng trung có nghĩa là cuộn rơm lớn (dà gāncǎoduǒ ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Nông nghiệp.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Nghề nghiệp.

cuộn rơm lớn (dà gāncǎoduǒ ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 大干草垛 .

Ý nghĩa – Giải thích

大干草垛 tiếng trung nghĩa là cuộn rơm lớn (dà gāncǎoduǒ ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Nông nghiệp..

Đây là cách dùng 大干草垛 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Nghề nghiệp 大干草垛 tiếng trung là gì? (hay giải thích cuộn rơm lớn (dà gāncǎoduǒ ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Nông nghiệp. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 大干草垛 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 大干草垛 tiếng trung / cuộn rơm lớn (dà gāncǎoduǒ ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Nông nghiệp.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 大干草垛 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 大干草垛 tiếng trung là gì?.

Read More:   https://Website của chúng tôi/taking-up-of-cloth-tieng-anh-giay-da-may-mac/
Check Also
Close
Back to top button