夢遊病 tiếng nhật là gì?

Rate this post

夢遊病 tiếng nhật là gì?

夢遊病 tiếng nhật có nghĩa là

夢遊病 tiếng nhật có nghĩa là .Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Y học.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Điều dưỡng.

Tiếng Nhật là gì?

Tiếng Nhật có nghĩa là 夢遊病 .

Ý nghĩa – Giải thích

夢遊病 tiếng nhật nghĩa là .Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Y học..

Đây là cách dùng 夢遊病 tiếng nhật. Đây là một thuật ngữ Tiếng Nhật chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Điều dưỡng 夢遊病 tiếng nhật là gì? (hay giải thích .Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Y học. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 夢遊病 tiếng nhật là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 夢遊病 tiếng nhật / .Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Y học.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 夢遊病 tiếng nhật là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 夢遊病 tiếng nhật là gì?.

Read More:   Minister of Agriculture and Rural Development tiếng Anh là gì?
Check Also
Close
Back to top button