外事科 tiếng trung là gì?

Rate this post

外事科 tiếng trung là gì?

外事科 tiếng trung có nghĩa là phòng đối ngoại (wàishì kē )

外事科 tiếng trung có nghĩa là phòng đối ngoại (wàishì kē ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Công an cảnh sát.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Nghề nghiệp.

phòng đối ngoại (wàishì kē ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 外事科 .

Ý nghĩa – Giải thích

外事科 tiếng trung nghĩa là phòng đối ngoại (wàishì kē ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Công an cảnh sát..

Đây là cách dùng 外事科 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Nghề nghiệp 外事科 tiếng trung là gì? (hay giải thích phòng đối ngoại (wàishì kē ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Công an cảnh sát. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 外事科 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 外事科 tiếng trung / phòng đối ngoại (wàishì kē ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Công an cảnh sát.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Read More:   Dirndi

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 外事科 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 外事科 tiếng trung là gì?.

Check Also
Close
Back to top button