备用电源 tiếng trung là gì?

Rate this post

备用电源 tiếng trung là gì?

备用电源 tiếng trung có nghĩa là nguồn điện dự phòng (bèiyòng diànyuán )

备用电源 tiếng trung có nghĩa là nguồn điện dự phòng (bèiyòng diànyuán ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Máy móc trong xây dựng.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật.

nguồn điện dự phòng (bèiyòng diànyuán ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 备用电源 .

Ý nghĩa – Giải thích

备用电源 tiếng trung nghĩa là nguồn điện dự phòng (bèiyòng diànyuán ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Máy móc trong xây dựng..

Đây là cách dùng 备用电源 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật 备用电源 tiếng trung là gì? (hay giải thích nguồn điện dự phòng (bèiyòng diànyuán ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Máy móc trong xây dựng. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 备用电源 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 备用电源 tiếng trung / nguồn điện dự phòng (bèiyòng diànyuán ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Máy móc trong xây dựng.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Read More:   赌博 tiếng trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 备用电源 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 备用电源 tiếng trung là gì?.

Back to top button