增湿霜 tiếng trung là gì?

Rate this post

增湿霜 tiếng trung là gì?

增湿霜 tiếng trung có nghĩa là kem làm ẩm (zēng shī shuāng)

增湿霜 tiếng trung có nghĩa là kem làm ẩm (zēng shī shuāng).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Mỹ phẩm.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Mỹ phẩm.

kem làm ẩm (zēng shī shuāng) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 增湿霜 .

Ý nghĩa – Giải thích

增湿霜 tiếng trung nghĩa là kem làm ẩm (zēng shī shuāng).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Mỹ phẩm..

Đây là cách dùng 增湿霜 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Mỹ phẩm 增湿霜 tiếng trung là gì? (hay giải thích kem làm ẩm (zēng shī shuāng).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Mỹ phẩm. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 增湿霜 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 增湿霜 tiếng trung / kem làm ẩm (zēng shī shuāng).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Mỹ phẩm.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 增湿霜 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 增湿霜 tiếng trung là gì?.

Read More:   Tanker
Check Also
Close
Back to top button