墙上插座 tiếng trung là gì?

Rate this post

墙上插座 tiếng trung là gì?

墙上插座 tiếng trung có nghĩa là ổ điện tường (qiáng shàng chāzuò )

墙上插座 tiếng trung có nghĩa là ổ điện tường (qiáng shàng chāzuò ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Điện đài.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Đồ điện.

ổ điện tường (qiáng shàng chāzuò ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 墙上插座 .

Ý nghĩa – Giải thích

墙上插座 tiếng trung nghĩa là ổ điện tường (qiáng shàng chāzuò ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Điện đài..

Đây là cách dùng 墙上插座 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Đồ điện 墙上插座 tiếng trung là gì? (hay giải thích ổ điện tường (qiáng shàng chāzuò ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Điện đài. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 墙上插座 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 墙上插座 tiếng trung / ổ điện tường (qiáng shàng chāzuò ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Điện đài.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 墙上插座 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 墙上插座 tiếng trung là gì?.

Read More:   Stop button
Check Also
Close
Back to top button