基槽剖面图 tiếng trung là gì?

Rate this post

基槽剖面图 tiếng trung là gì?

基槽剖面图 tiếng trung có nghĩa là bản vẽ trắc dọc hố móng (jī cáo pōumiàn tú )

基槽剖面图 tiếng trung có nghĩa là bản vẽ trắc dọc hố móng (jī cáo pōumiàn tú ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Xây dựng và kiến trúc.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Xây dựng.

bản vẽ trắc dọc hố móng (jī cáo pōumiàn tú ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 基槽剖面图 .

Ý nghĩa – Giải thích

基槽剖面图 tiếng trung nghĩa là bản vẽ trắc dọc hố móng (jī cáo pōumiàn tú ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Xây dựng và kiến trúc..

Đây là cách dùng 基槽剖面图 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Xây dựng 基槽剖面图 tiếng trung là gì? (hay giải thích bản vẽ trắc dọc hố móng (jī cáo pōumiàn tú ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Xây dựng và kiến trúc. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 基槽剖面图 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 基槽剖面图 tiếng trung / bản vẽ trắc dọc hố móng (jī cáo pōumiàn tú ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Xây dựng và kiến trúc.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   打孔机 tiếng trung là gì?

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 基槽剖面图 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 基槽剖面图 tiếng trung là gì?.

Check Also
Close
Back to top button