地毯 tiếng trung là gì?

Rate this post

地毯 tiếng trung là gì?

地毯 tiếng trung có nghĩa là cái thảm (dìtǎn )

地毯 tiếng trung có nghĩa là cái thảm (dìtǎn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Đồ đạc trong nhà.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Đồ gia dụng.

cái thảm (dìtǎn ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 地毯 .

Ý nghĩa – Giải thích

地毯 tiếng trung nghĩa là cái thảm (dìtǎn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Đồ đạc trong nhà..

Đây là cách dùng 地毯 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Đồ gia dụng 地毯 tiếng trung là gì? (hay giải thích cái thảm (dìtǎn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Đồ đạc trong nhà. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 地毯 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 地毯 tiếng trung / cái thảm (dìtǎn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Đồ đạc trong nhà.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 地毯 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 地毯 tiếng trung là gì?.

Read More:   Automatic frequency control
Check Also
Close
  • Backhoe
Back to top button