土豆烧鸡 là gì?

Rate this post

土豆烧鸡 là gì?

土豆烧鸡 có nghĩa là (tǔ dòu shāo jī ) gà kho khoai tây

土豆烧鸡 có nghĩa là (tǔ dòu shāo jī ) gà kho khoai tây.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

(tǔ dòu shāo jī ) gà kho khoai tây Tiếng Trung là gì?

gà kho khoai tây Tiếng Trung có nghĩa là 土豆烧鸡.

Ý nghĩa – Giải thích

土豆烧鸡 nghĩa là (tǔ dòu shāo jī ) gà kho khoai tây.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp..

Đây là cách dùng 土豆烧鸡. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại 土豆烧鸡 là gì? (hay giải thích (tǔ dòu shāo jī ) gà kho khoai tây.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 土豆烧鸡 là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 土豆烧鸡 / (tǔ dòu shāo jī ) gà kho khoai tây.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 土豆烧鸡 là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 土豆烧鸡 là gì? .

Read More:   Back axle
Check Also
Close
  • Change
Back to top button