嘔吐 tiếng nhật là gì?

Rate this post

嘔吐 tiếng nhật là gì?

嘔吐 tiếng nhật có nghĩa là nôn mửa (outo)

嘔吐 tiếng nhật có nghĩa là nôn mửa (outo).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Y học.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Điều dưỡng.

nôn mửa (outo) Tiếng Nhật là gì?

nôn mửa (outo) Tiếng Nhật có nghĩa là 嘔吐 .

Ý nghĩa – Giải thích

嘔吐 tiếng nhật nghĩa là nôn mửa (outo).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Y học..

Đây là cách dùng 嘔吐 tiếng nhật. Đây là một thuật ngữ Tiếng Nhật chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Điều dưỡng 嘔吐 tiếng nhật là gì? (hay giải thích nôn mửa (outo).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Y học. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 嘔吐 tiếng nhật là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 嘔吐 tiếng nhật / nôn mửa (outo).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Y học.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 嘔吐 tiếng nhật là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 嘔吐 tiếng nhật là gì?.

Read More:   Death rate
Check Also
Close
Back to top button