喷油嘴 tiếng trung là gì?

Rate this post

喷油嘴 tiếng trung là gì?

喷油嘴 tiếng trung có nghĩa là vòi phun dầu (pēn yóu zuǐ )

喷油嘴 tiếng trung có nghĩa là vòi phun dầu (pēn yóu zuǐ ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Máy móc trong xây dựng.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật.

vòi phun dầu (pēn yóu zuǐ ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 喷油嘴 .

Ý nghĩa – Giải thích

喷油嘴 tiếng trung nghĩa là vòi phun dầu (pēn yóu zuǐ ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Máy móc trong xây dựng..

Đây là cách dùng 喷油嘴 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật 喷油嘴 tiếng trung là gì? (hay giải thích vòi phun dầu (pēn yóu zuǐ ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Máy móc trong xây dựng. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 喷油嘴 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 喷油嘴 tiếng trung / vòi phun dầu (pēn yóu zuǐ ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Máy móc trong xây dựng.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Read More:   肺水肿 tiếng trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 喷油嘴 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 喷油嘴 tiếng trung là gì?.

Check Also
Close
Back to top button