営業許可書 là gì?

Rate this post

営業許可書 là gì?

営業許可書 có nghĩa là giấy phép kinh doanh

営業許可書 có nghĩa là giấy phép kinh doanh
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế.

giấy phép kinh doanh Tiếng Nhật là gì?

giấy phép kinh doanh Tiếng Nhật có nghĩa là 営業許可書.

Ý nghĩa – Giải thích

営業許可書 nghĩa là giấy phép kinh doanh.

Đây là cách dùng 営業許可書. Đây là một thuật ngữ Tiếng Nhật chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế 営業許可書 là gì? (hay giải thích giấy phép kinh doanh nghĩa là gì?) . Định nghĩa 営業許可書 là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 営業許可書 / giấy phép kinh doanh. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 営業許可書 là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 営業許可書 là gì? .

Read More:   Audiovisual
Check Also
Close
Back to top button