商品账 tiếng trung là gì?

Rate this post

商品账 tiếng trung là gì?

商品账 tiếng trung có nghĩa là tài khoản hàng hóa (shāngpǐn zhàng )

商品账 tiếng trung có nghĩa là tài khoản hàng hóa (shāngpǐn zhàng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Kế toán.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế.

tài khoản hàng hóa (shāngpǐn zhàng ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 商品账 .

Ý nghĩa – Giải thích

商品账 tiếng trung nghĩa là tài khoản hàng hóa (shāngpǐn zhàng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Kế toán..

Đây là cách dùng 商品账 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế 商品账 tiếng trung là gì? (hay giải thích tài khoản hàng hóa (shāngpǐn zhàng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Kế toán. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 商品账 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 商品账 tiếng trung / tài khoản hàng hóa (shāngpǐn zhàng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Kế toán.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 商品账 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 商品账 tiếng trung là gì?.

Read More:   Dedicated
Check Also
Close
Back to top button