和…成反比 là gì?

Rate this post

和…成反比 là gì?

和…成反比 có nghĩa là tỷ lệ ngược với

和…成反比 có nghĩa là tỷ lệ ngược với.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

tỷ lệ ngược với Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 和…成反比.

Ý nghĩa – Giải thích

和…成反比 nghĩa là tỷ lệ ngược với.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp..

Đây là cách dùng 和…成反比. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại 和…成反比 là gì? (hay giải thích tỷ lệ ngược với.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 和…成反比 là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 和…成反比 / tỷ lệ ngược với.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 和…成反比 là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 和…成反比 là gì? .

Read More:   Color fastness
Check Also
Close
Back to top button