吹塑加工 tiếng trung là gì?

Rate this post

吹塑加工 tiếng trung là gì?

吹塑加工 tiếng trung có nghĩa là gia công thổi nhựa (chuī sù jiāgōng )

吹塑加工 tiếng trung có nghĩa là gia công thổi nhựa (chuī sù jiāgōng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Cao su và nhựa.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật.

gia công thổi nhựa (chuī sù jiāgōng ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 吹塑加工 .

Ý nghĩa – Giải thích

吹塑加工 tiếng trung nghĩa là gia công thổi nhựa (chuī sù jiāgōng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Cao su và nhựa..

Đây là cách dùng 吹塑加工 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật 吹塑加工 tiếng trung là gì? (hay giải thích gia công thổi nhựa (chuī sù jiāgōng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Cao su và nhựa. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 吹塑加工 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 吹塑加工 tiếng trung / gia công thổi nhựa (chuī sù jiāgōng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Cao su và nhựa.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   舞女 tiếng trung là gì?

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 吹塑加工 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 吹塑加工 tiếng trung là gì?.

Check Also
Close
Back to top button