双边贸易协定 tiếng trung là gì?

Rate this post

双边贸易协定 tiếng trung là gì?

双边贸易协定 tiếng trung có nghĩa là hiệp định mậu dịch song phương (shuāngbiān màoyì xiédìng )

双边贸易协定 tiếng trung có nghĩa là hiệp định mậu dịch song phương (shuāngbiān màoyì xiédìng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Ngoại thương.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế tài chính.

hiệp định mậu dịch song phương (shuāngbiān màoyì xiédìng ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 双边贸易协定 .

Ý nghĩa – Giải thích

双边贸易协定 tiếng trung nghĩa là hiệp định mậu dịch song phương (shuāngbiān màoyì xiédìng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Ngoại thương..

Đây là cách dùng 双边贸易协定 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế tài chính 双边贸易协定 tiếng trung là gì? (hay giải thích hiệp định mậu dịch song phương (shuāngbiān màoyì xiédìng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Ngoại thương. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 双边贸易协定 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 双边贸易协定 tiếng trung / hiệp định mậu dịch song phương (shuāngbiān màoyì xiédìng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Ngoại thương.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   담배 tiếng hàn là gì?

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 双边贸易协定 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 双边贸易协定 tiếng trung là gì?.

Check Also
Close
Back to top button