厨子 厨师 tiếng trung là gì?

Rate this post

厨子 厨师 tiếng trung là gì?

厨子 厨师 tiếng trung có nghĩa là đầu bếp (chúzi chúshī )

厨子 厨师 tiếng trung có nghĩa là đầu bếp (chúzi chúshī ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Nghề nghiệp.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Nghề nghiệp.

đầu bếp (chúzi chúshī ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 厨子 厨师 .

Ý nghĩa – Giải thích

厨子 厨师 tiếng trung nghĩa là đầu bếp (chúzi chúshī ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Nghề nghiệp..

Đây là cách dùng 厨子 厨师 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Nghề nghiệp 厨子 厨师 tiếng trung là gì? (hay giải thích đầu bếp (chúzi chúshī ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Nghề nghiệp. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 厨子 厨师 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 厨子 厨师 tiếng trung / đầu bếp (chúzi chúshī ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Nghề nghiệp.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 厨子 厨师 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 厨子 厨师 tiếng trung là gì?.

Read More:   Retardation
Back to top button