升压变压器 tiếng trung là gì?

Rate this post

升压变压器 tiếng trung là gì?

升压变压器 tiếng trung có nghĩa là thiết bị biến áp tăng áp (shēng yā biànyāqì )

升压变压器 tiếng trung có nghĩa là thiết bị biến áp tăng áp (shēng yā biànyāqì ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Nhà máy điện.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật.

thiết bị biến áp tăng áp (shēng yā biànyāqì ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 升压变压器 .

Ý nghĩa – Giải thích

升压变压器 tiếng trung nghĩa là thiết bị biến áp tăng áp (shēng yā biànyāqì ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Nhà máy điện..

Đây là cách dùng 升压变压器 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật 升压变压器 tiếng trung là gì? (hay giải thích thiết bị biến áp tăng áp (shēng yā biànyāqì ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Nhà máy điện. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 升压变压器 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 升压变压器 tiếng trung / thiết bị biến áp tăng áp (shēng yā biànyāqì ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Nhà máy điện.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   Panels down

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 升压变压器 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 升压变压器 tiếng trung là gì?.

Back to top button