千真万确 là gì?

Rate this post

千真万确 là gì?

千真万确 có nghĩa là (qiān zhēn wàn què ) chắc chắn thật

千真万确 có nghĩa là (qiān zhēn wàn què ) chắc chắn thật.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

(qiān zhēn wàn què ) chắc chắn thật Tiếng Trung là gì?

chắc chắn thật Tiếng Trung có nghĩa là 千真万确.

Ý nghĩa – Giải thích

千真万确 nghĩa là (qiān zhēn wàn què ) chắc chắn thật.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp..

Đây là cách dùng 千真万确. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại 千真万确 là gì? (hay giải thích (qiān zhēn wàn què ) chắc chắn thật.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 千真万确 là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 千真万确 / (qiān zhēn wàn què ) chắc chắn thật.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 千真万确 là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 千真万确 là gì? .

Read More:   Fasten
Check Also
Close
  • Fuel cap
Back to top button