十进制 tiếng trung là gì?

Rate this post

十进制 tiếng trung là gì?

十进制 tiếng trung có nghĩa là hệ thập phân (shíjìnzhì )

十进制 tiếng trung có nghĩa là hệ thập phân (shíjìnzhì ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Kế toán.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế.

hệ thập phân (shíjìnzhì ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 十进制 .

Ý nghĩa – Giải thích

十进制 tiếng trung nghĩa là hệ thập phân (shíjìnzhì ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Kế toán..

Đây là cách dùng 十进制 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế 十进制 tiếng trung là gì? (hay giải thích hệ thập phân (shíjìnzhì ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Kế toán. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 十进制 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 十进制 tiếng trung / hệ thập phân (shíjìnzhì ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Kế toán.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 十进制 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 十进制 tiếng trung là gì?.

Read More:   Steeping
Check Also
Close
Back to top button