十八番 Tiếng Nhật là gì?

Rate this post

十八番 Tiếng Nhật là gì?

十八番 Tiếng Nhật có nghĩa là Trực dịch: “Số 18”

十八番 Tiếng Nhật có nghĩa là Trực dịch: “Số 18”. Giải nghĩa: Khả năng tốt nhất của một người trong một lĩnh vực nào đó . Nguồn gốc: Dòng họ Ichikawa nổi tiếng trong môn kịch truyền thống Kabuki biểu diễn 18 vở kịch từ thế hệ này sang thế hệ khác, gọi là Kabuki Juhachiban (số 18) và lấy đó làm bí quyết gia truyền của dòng họ mình. . Thành ngữ/cách nói tương đương trong tiếng Việt: “Sở trường”.. . (Ohako).
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực .

Trực dịch: “Số 18” Tiếng Nhật là gì?

Trực dịch: “Số 18” Tiếng Nhật có nghĩa là 十八番 Tiếng Nhật.

Ý nghĩa – Giải thích

十八番 Tiếng Nhật nghĩa là Trực dịch: “Số 18”. Giải nghĩa: Khả năng tốt nhất của một người trong một lĩnh vực nào đó . Nguồn gốc: Dòng họ Ichikawa nổi tiếng trong môn kịch truyền thống Kabuki biểu diễn 18 vở kịch từ thế hệ này sang thế hệ khác, gọi là Kabuki Juhachiban (số 18) và lấy đó làm bí quyết gia truyền của dòng họ mình. . Thành ngữ/cách nói tương đương trong tiếng Việt: “Sở trường”.. . (Ohako)..

Đây là cách dùng 十八番 Tiếng Nhật. Đây là một thuật ngữ Tiếng Nhật chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ 十八番 Tiếng Nhật là gì? (hay giải thích Trực dịch: “Số 18”. Giải nghĩa: Khả năng tốt nhất của một người trong một lĩnh vực nào đó . Nguồn gốc: Dòng họ Ichikawa nổi tiếng trong môn kịch truyền thống Kabuki biểu diễn 18 vở kịch từ thế hệ này sang thế hệ khác, gọi là Kabuki Juhachiban (số 18) và lấy đó làm bí quyết gia truyền của dòng họ mình. . Thành ngữ/cách nói tương đương trong tiếng Việt: “Sở trường”.. . (Ohako). nghĩa là gì?) . Định nghĩa 十八番 Tiếng Nhật là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 十八番 Tiếng Nhật / Trực dịch: “Số 18”. Giải nghĩa: Khả năng tốt nhất của một người trong một lĩnh vực nào đó . Nguồn gốc: Dòng họ Ichikawa nổi tiếng trong môn kịch truyền thống Kabuki biểu diễn 18 vở kịch từ thế hệ này sang thế hệ khác, gọi là Kabuki Juhachiban (số 18) và lấy đó làm bí quyết gia truyền của dòng họ mình. . Thành ngữ/cách nói tương đương trong tiếng Việt: “Sở trường”.. . (Ohako).. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   https://Website của chúng tôi/pigeon-grey-tieng-anh-giay-da-may-mac/

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 十八番 Tiếng Nhật là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 十八番 Tiếng Nhật là gì?.

Check Also
Close
Back to top button