勤勉は成功の母 Tiếng Nhật là gì?

Rate this post

勤勉は成功の母 Tiếng Nhật là gì?

勤勉は成功の母 Tiếng Nhật có nghĩa là Trực dịch: “Cần cù là mẹ thành công”

勤勉は成功の母 Tiếng Nhật có nghĩa là Trực dịch: “Cần cù là mẹ thành công”. Giải nghĩa: Cần cù, siêng năng là yếu tố quan trọng nhất tạo nên thành công trong cuộc đời.. Thành ngữ/cách nói tương đương trong tiếng Việt: “Cần cù bù thông minh”.. . (Kinben wa seiko no haha).
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực .

Trực dịch: “Cần cù là mẹ thành công” Tiếng Nhật là gì?

Trực dịch: “Cần cù là mẹ thành công” Tiếng Nhật có nghĩa là 勤勉は成功の母 Tiếng Nhật.

Ý nghĩa – Giải thích

勤勉は成功の母 Tiếng Nhật nghĩa là Trực dịch: “Cần cù là mẹ thành công”. Giải nghĩa: Cần cù, siêng năng là yếu tố quan trọng nhất tạo nên thành công trong cuộc đời.. Thành ngữ/cách nói tương đương trong tiếng Việt: “Cần cù bù thông minh”.. . (Kinben wa seiko no haha)..

Đây là cách dùng 勤勉は成功の母 Tiếng Nhật. Đây là một thuật ngữ Tiếng Nhật chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ 勤勉は成功の母 Tiếng Nhật là gì? (hay giải thích Trực dịch: “Cần cù là mẹ thành công”. Giải nghĩa: Cần cù, siêng năng là yếu tố quan trọng nhất tạo nên thành công trong cuộc đời.. Thành ngữ/cách nói tương đương trong tiếng Việt: “Cần cù bù thông minh”.. . (Kinben wa seiko no haha). nghĩa là gì?) . Định nghĩa 勤勉は成功の母 Tiếng Nhật là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 勤勉は成功の母 Tiếng Nhật / Trực dịch: “Cần cù là mẹ thành công”. Giải nghĩa: Cần cù, siêng năng là yếu tố quan trọng nhất tạo nên thành công trong cuộc đời.. Thành ngữ/cách nói tương đương trong tiếng Việt: “Cần cù bù thông minh”.. . (Kinben wa seiko no haha).. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   받을어음 tiếng hàn là gì?

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 勤勉は成功の母 Tiếng Nhật là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 勤勉は成功の母 Tiếng Nhật là gì?.

Check Also
Close
Back to top button