前进步 tiếng trung là gì?

Rate this post

前进步 tiếng trung là gì?

前进步 tiếng trung có nghĩa là bước tiến về phía trước (qián jìnbù )

前进步 tiếng trung có nghĩa là bước tiến về phía trước (qián jìnbù ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Vũ trường.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Nghệ thuật.

bước tiến về phía trước (qián jìnbù ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 前进步 .

Ý nghĩa – Giải thích

前进步 tiếng trung nghĩa là bước tiến về phía trước (qián jìnbù ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Vũ trường..

Đây là cách dùng 前进步 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Nghệ thuật 前进步 tiếng trung là gì? (hay giải thích bước tiến về phía trước (qián jìnbù ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Vũ trường. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 前进步 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 前进步 tiếng trung / bước tiến về phía trước (qián jìnbù ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Vũ trường.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Read More:   Decreasing loop

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 前进步 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 前进步 tiếng trung là gì?.

Check Also
Close
Back to top button