创意 là gì?

Rate this post

创意 là gì?

创意 có nghĩa là (chuàng yì ) sáng tạo

创意 có nghĩa là (chuàng yì ) sáng tạo.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

(chuàng yì ) sáng tạo Tiếng Trung là gì?

sáng tạo Tiếng Trung có nghĩa là 创意.

Ý nghĩa – Giải thích

创意 nghĩa là (chuàng yì ) sáng tạo.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp..

Đây là cách dùng 创意. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại 创意 là gì? (hay giải thích (chuàng yì ) sáng tạo.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 创意 là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 创意 / (chuàng yì ) sáng tạo.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 创意 là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 创意 là gì? .

Read More:   Rear inner parking aid sensor
Check Also
Close
Back to top button