创建企业模版 展示企业形象 tiếng trung là gì?

Rate this post

创建企业模版 展示企业形象 tiếng trung là gì?

创建企业模版 展示企业形象 tiếng trung có nghĩa là tạo giao diện doanh nghiệp tạo dựng hình tượng doanh nghiệp (chuàngjiàn qǐyè móbǎn zhǎnshì qǐyè xíngxiàng )

创建企业模版 展示企业形象 tiếng trung có nghĩa là tạo giao diện doanh nghiệp tạo dựng hình tượng doanh nghiệp (chuàngjiàn qǐyè móbǎn zhǎnshì qǐyè xíngxiàng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Internet.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Công nghệ thông tin.

tạo giao diện doanh nghiệp tạo dựng hình tượng doanh nghiệp (chuàngjiàn qǐyè móbǎn zhǎnshì qǐyè xíngxiàng ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 创建企业模版 展示企业形象 .

Ý nghĩa – Giải thích

创建企业模版 展示企业形象 tiếng trung nghĩa là tạo giao diện doanh nghiệp tạo dựng hình tượng doanh nghiệp (chuàngjiàn qǐyè móbǎn zhǎnshì qǐyè xíngxiàng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Internet..

Đây là cách dùng 创建企业模版 展示企业形象 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Công nghệ thông tin 创建企业模版 展示企业形象 tiếng trung là gì? (hay giải thích tạo giao diện doanh nghiệp tạo dựng hình tượng doanh nghiệp (chuàngjiàn qǐyè móbǎn zhǎnshì qǐyè xíngxiàng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Internet. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 创建企业模版 展示企业形象 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 创建企业模版 展示企业形象 tiếng trung / tạo giao diện doanh nghiệp tạo dựng hình tượng doanh nghiệp (chuàngjiàn qǐyè móbǎn zhǎnshì qǐyè xíngxiàng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Internet.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   Brake pedal cross-shaft

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 创建企业模版 展示企业形象 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 创建企业模版 展示企业形象 tiếng trung là gì?.

Check Also
Close
Back to top button