切断联络 là gì?

Rate this post

切断联络 là gì?

切断联络 có nghĩa là (qiē duàn lián luò ) cắt đứt liên lạc

切断联络 có nghĩa là (qiē duàn lián luò ) cắt đứt liên lạc.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

(qiē duàn lián luò ) cắt đứt liên lạc Tiếng Trung là gì?

cắt đứt liên lạc Tiếng Trung có nghĩa là 切断联络.

Ý nghĩa – Giải thích

切断联络 nghĩa là (qiē duàn lián luò ) cắt đứt liên lạc.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp..

Đây là cách dùng 切断联络. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại 切断联络 là gì? (hay giải thích (qiē duàn lián luò ) cắt đứt liên lạc.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 切断联络 là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 切断联络 / (qiē duàn lián luò ) cắt đứt liên lạc.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 切断联络 là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 切断联络 là gì? .

Read More:   缺勤 tiếng trung là gì?
Check Also
Close
Back to top button