刀鱼 tiếng trung là gì?

Rate this post

刀鱼 tiếng trung là gì?

刀鱼 tiếng trung có nghĩa là cá còm cá thát lát còm (dāoyú )

刀鱼 tiếng trung có nghĩa là cá còm cá thát lát còm (dāoyú ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Thực phẩm.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Ẩm thực.

cá còm cá thát lát còm (dāoyú ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 刀鱼 .

Ý nghĩa – Giải thích

刀鱼 tiếng trung nghĩa là cá còm cá thát lát còm (dāoyú ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Thực phẩm..

Đây là cách dùng 刀鱼 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Ẩm thực 刀鱼 tiếng trung là gì? (hay giải thích cá còm cá thát lát còm (dāoyú ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Thực phẩm. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 刀鱼 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 刀鱼 tiếng trung / cá còm cá thát lát còm (dāoyú ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Thực phẩm.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Read More:   Overcast stitch

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 刀鱼 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 刀鱼 tiếng trung là gì?.

Check Also
Close
Back to top button