凝点 tiếng trung là gì?

Rate this post

凝点 tiếng trung là gì?

凝点 tiếng trung có nghĩa là điểm ngưng (níng diǎn )

凝点 tiếng trung có nghĩa là điểm ngưng (níng diǎn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Dầu khí.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Dầu khí.

điểm ngưng (níng diǎn ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 凝点 .

Ý nghĩa – Giải thích

凝点 tiếng trung nghĩa là điểm ngưng (níng diǎn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Dầu khí..

Đây là cách dùng 凝点 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Dầu khí 凝点 tiếng trung là gì? (hay giải thích điểm ngưng (níng diǎn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Dầu khí. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 凝点 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 凝点 tiếng trung / điểm ngưng (níng diǎn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Dầu khí.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 凝点 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 凝点 tiếng trung là gì?.

Read More:   Electrolyte
Check Also
Close
Back to top button