准点 tiếng trung là gì?

Rate this post

准点 tiếng trung là gì?

准点 tiếng trung có nghĩa là đúng giờ (zhǔndiǎn )

准点 tiếng trung có nghĩa là đúng giờ (zhǔndiǎn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Ga tàu hỏa.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giao thông.

đúng giờ (zhǔndiǎn ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 准点 .

Ý nghĩa – Giải thích

准点 tiếng trung nghĩa là đúng giờ (zhǔndiǎn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Ga tàu hỏa..

Đây là cách dùng 准点 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giao thông 准点 tiếng trung là gì? (hay giải thích đúng giờ (zhǔndiǎn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Ga tàu hỏa. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 准点 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 准点 tiếng trung / đúng giờ (zhǔndiǎn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Ga tàu hỏa.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 准点 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 准点 tiếng trung là gì?.

Read More:   爽身粉 tiếng trung là gì?
Check Also
Close
Back to top button