决算表 tiếng trung là gì?

Rate this post

决算表 tiếng trung là gì?

决算表 tiếng trung có nghĩa là bảng quyết toán (juésuàn biǎo )

决算表 tiếng trung có nghĩa là bảng quyết toán (juésuàn biǎo ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Kế toán.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế.

bảng quyết toán (juésuàn biǎo ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 决算表 .

Ý nghĩa – Giải thích

决算表 tiếng trung nghĩa là bảng quyết toán (juésuàn biǎo ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Kế toán..

Đây là cách dùng 决算表 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế 决算表 tiếng trung là gì? (hay giải thích bảng quyết toán (juésuàn biǎo ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Kế toán. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 决算表 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 决算表 tiếng trung / bảng quyết toán (juésuàn biǎo ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Kế toán.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 决算表 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 决算表 tiếng trung là gì?.

Read More:   Jounce buffer or bumper
Check Also
Close
Back to top button