内河航运 tiếng trung là gì?

Rate this post

内河航运 tiếng trung là gì?

内河航运 tiếng trung có nghĩa là vận chuyển đường sông (nèihé hángyùn )

内河航运 tiếng trung có nghĩa là vận chuyển đường sông (nèihé hángyùn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bến tàu thủy.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giao thông.

vận chuyển đường sông (nèihé hángyùn ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 内河航运 .

Ý nghĩa – Giải thích

内河航运 tiếng trung nghĩa là vận chuyển đường sông (nèihé hángyùn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bến tàu thủy..

Đây là cách dùng 内河航运 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giao thông 内河航运 tiếng trung là gì? (hay giải thích vận chuyển đường sông (nèihé hángyùn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bến tàu thủy. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 内河航运 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 内河航运 tiếng trung / vận chuyển đường sông (nèihé hángyùn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bến tàu thủy.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Read More:   Seam failure

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 内河航运 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 内河航运 tiếng trung là gì?.

Check Also
Close
Back to top button