内河港 tiếng trung là gì?

Rate this post

内河港 tiếng trung là gì?

内河港 tiếng trung có nghĩa là cảng sông (nèihé gǎng )

内河港 tiếng trung có nghĩa là cảng sông (nèihé gǎng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bến tàu thủy.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giao thông.

cảng sông (nèihé gǎng ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 内河港 .

Ý nghĩa – Giải thích

内河港 tiếng trung nghĩa là cảng sông (nèihé gǎng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bến tàu thủy..

Đây là cách dùng 内河港 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giao thông 内河港 tiếng trung là gì? (hay giải thích cảng sông (nèihé gǎng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bến tàu thủy. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 内河港 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 内河港 tiếng trung / cảng sông (nèihé gǎng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bến tàu thủy.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 内河港 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 内河港 tiếng trung là gì?.

Read More:   号角 tiếng trung là gì?
Check Also
Close
Back to top button