内六角扳手 tiếng trung là gì?

Rate this post

内六角扳手 tiếng trung là gì?

内六角扳手 tiếng trung có nghĩa là chìa lục giác (nèi liùjiǎo bānshǒu )

内六角扳手 tiếng trung có nghĩa là chìa lục giác (nèi liùjiǎo bānshǒu ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Kỹ thuật tổng hợp.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật.

chìa lục giác (nèi liùjiǎo bānshǒu ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 内六角扳手 .

Ý nghĩa – Giải thích

内六角扳手 tiếng trung nghĩa là chìa lục giác (nèi liùjiǎo bānshǒu ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Kỹ thuật tổng hợp..

Đây là cách dùng 内六角扳手 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật 内六角扳手 tiếng trung là gì? (hay giải thích chìa lục giác (nèi liùjiǎo bānshǒu ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Kỹ thuật tổng hợp. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 内六角扳手 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 内六角扳手 tiếng trung / chìa lục giác (nèi liùjiǎo bānshǒu ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Kỹ thuật tổng hợp.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Read More:   夕立 tiếng nhật là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 内六角扳手 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 内六角扳手 tiếng trung là gì?.

Check Also
Close
Back to top button