入場券(にゅうじょうけん) tiếng nhật là gì?

Rate this post

入場券(にゅうじょうけん) tiếng nhật là gì?

入場券(にゅうじょうけん) tiếng nhật có nghĩa là Vé vào cổng

入場券(にゅうじょうけん) tiếng nhật có nghĩa là Vé vào cổng.Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Du lịch.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Du lịch.

Vé vào cổng Tiếng Nhật là gì?

Vé vào cổng Tiếng Nhật có nghĩa là 入場券(にゅうじょうけん) .

Ý nghĩa – Giải thích

入場券(にゅうじょうけん) tiếng nhật nghĩa là Vé vào cổng.Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Du lịch..

Đây là cách dùng 入場券(にゅうじょうけん) tiếng nhật. Đây là một thuật ngữ Tiếng Nhật chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Du lịch 入場券(にゅうじょうけん) tiếng nhật là gì? (hay giải thích Vé vào cổng.Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Du lịch. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 入場券(にゅうじょうけん) tiếng nhật là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 入場券(にゅうじょうけん) tiếng nhật / Vé vào cổng.Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Du lịch.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 入場券(にゅうじょうけん) tiếng nhật là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 入場券(にゅうじょうけん) tiếng nhật là gì?.

Read More:   Leaf fibre
Check Also
Close
Back to top button