催一下 là gì?

Rate this post

催一下 là gì?

催一下 có nghĩa là (cuī yī xià ) Giục một chút

催一下 có nghĩa là (cuī yī xià ) Giục một chút.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

(cuī yī xià ) Giục một chút Tiếng Trung là gì?

Giục một chút Tiếng Trung có nghĩa là 催一下.

Ý nghĩa – Giải thích

催一下 nghĩa là (cuī yī xià ) Giục một chút.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp..

Đây là cách dùng 催一下. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại 催一下 là gì? (hay giải thích (cuī yī xià ) Giục một chút.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 催一下 là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 催一下 / (cuī yī xià ) Giục một chút.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 催一下 là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 催一下 là gì? .

Read More:   https://Website của chúng tôi/net-interest-margin-nim-52932/
Check Also
Close
  • Camshaft
Back to top button