傍ら tiếng nhật là gì?

Rate this post

傍ら tiếng nhật là gì?

傍ら tiếng nhật có nghĩa là  Bên cạnh, xung quanh (かたわら)

傍ら tiếng nhật có nghĩa là  Bên cạnh, xung quanh (かたわら).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Ô tô.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

 Bên cạnh, xung quanh (かたわら) Tiếng Nhật là gì?

 Bên cạnh, xung quanh (かたわら) Tiếng Nhật có nghĩa là 傍ら .

Ý nghĩa – Giải thích

傍ら tiếng nhật nghĩa là  Bên cạnh, xung quanh (かたわら).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Ô tô..

Đây là cách dùng 傍ら tiếng nhật. Đây là một thuật ngữ Tiếng Nhật chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô 傍ら tiếng nhật là gì? (hay giải thích  Bên cạnh, xung quanh (かたわら).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Ô tô. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 傍ら tiếng nhật là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 傍ら tiếng nhật /  Bên cạnh, xung quanh (かたわら).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Ô tô.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 傍ら tiếng nhật là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 傍ら tiếng nhật là gì?.

Read More:   Piecing/joining of binding
Check Also
Close
  • Overlap
Back to top button