假定发票 tiếng trung là gì?

Rate this post

假定发票 tiếng trung là gì?

假定发票 tiếng trung có nghĩa là hóa đơn chiếu lệ (jiǎdìng fāpiào )

假定发票 tiếng trung có nghĩa là hóa đơn chiếu lệ (jiǎdìng fāpiào ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Thương mại.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế tài chính.

hóa đơn chiếu lệ (jiǎdìng fāpiào ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 假定发票 .

Ý nghĩa – Giải thích

假定发票 tiếng trung nghĩa là hóa đơn chiếu lệ (jiǎdìng fāpiào ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Thương mại..

Đây là cách dùng 假定发票 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế tài chính 假定发票 tiếng trung là gì? (hay giải thích hóa đơn chiếu lệ (jiǎdìng fāpiào ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Thương mại. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 假定发票 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 假定发票 tiếng trung / hóa đơn chiếu lệ (jiǎdìng fāpiào ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Thương mại.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Read More:   Unironed pleat

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 假定发票 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 假定发票 tiếng trung là gì?.

Check Also
Close
Back to top button