俯冲下降 tiếng trung là gì?

Rate this post

俯冲下降 tiếng trung là gì?

俯冲下降 tiếng trung có nghĩa là lao xuống hạ xuống (fǔchōng xiàjiàng )

俯冲下降 tiếng trung có nghĩa là lao xuống hạ xuống (fǔchōng xiàjiàng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Máy bay.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giao thông.

lao xuống hạ xuống (fǔchōng xiàjiàng ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 俯冲下降 .

Ý nghĩa – Giải thích

俯冲下降 tiếng trung nghĩa là lao xuống hạ xuống (fǔchōng xiàjiàng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Máy bay..

Đây là cách dùng 俯冲下降 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giao thông 俯冲下降 tiếng trung là gì? (hay giải thích lao xuống hạ xuống (fǔchōng xiàjiàng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Máy bay. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 俯冲下降 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 俯冲下降 tiếng trung / lao xuống hạ xuống (fǔchōng xiàjiàng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Máy bay.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 俯冲下降 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 俯冲下降 tiếng trung là gì?.

Read More:   Scrim
Check Also
Close
Back to top button