依希望设定风扇速度 tiếng trung là gì?

Rate this post

依希望设定风扇速度 tiếng trung là gì?

依希望设定风扇速度 tiếng trung có nghĩa là tốc độ quạt gió xác định theo yêu cầu (yī xīwàng shè dìng fēngshàn sùdù )

依希望设定风扇速度 tiếng trung có nghĩa là tốc độ quạt gió xác định theo yêu cầu (yī xīwàng shè dìng fēngshàn sùdù ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Máy điều hòa.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật điện.

tốc độ quạt gió xác định theo yêu cầu (yī xīwàng shè dìng fēngshàn sùdù ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 依希望设定风扇速度 .

Ý nghĩa – Giải thích

依希望设定风扇速度 tiếng trung nghĩa là tốc độ quạt gió xác định theo yêu cầu (yī xīwàng shè dìng fēngshàn sùdù ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Máy điều hòa..

Đây là cách dùng 依希望设定风扇速度 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật điện 依希望设定风扇速度 tiếng trung là gì? (hay giải thích tốc độ quạt gió xác định theo yêu cầu (yī xīwàng shè dìng fēngshàn sùdù ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Máy điều hòa. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 依希望设定风扇速度 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 依希望设定风扇速度 tiếng trung / tốc độ quạt gió xác định theo yêu cầu (yī xīwàng shè dìng fēngshàn sùdù ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Máy điều hòa.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   university of life Tiếng Anh là gì?

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 依希望设定风扇速度 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 依希望设定风扇速度 tiếng trung là gì?.

Check Also
Close
Back to top button