供应商专区 tiếng trung là gì?

Rate this post

供应商专区 tiếng trung là gì?

供应商专区 tiếng trung có nghĩa là nhà cung cấp (gōngyìng shāng zhuānqū )

供应商专区 tiếng trung có nghĩa là nhà cung cấp (gōngyìng shāng zhuānqū ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Internet.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Công nghệ thông tin.

nhà cung cấp (gōngyìng shāng zhuānqū ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 供应商专区 .

Ý nghĩa – Giải thích

供应商专区 tiếng trung nghĩa là nhà cung cấp (gōngyìng shāng zhuānqū ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Internet..

Đây là cách dùng 供应商专区 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Công nghệ thông tin 供应商专区 tiếng trung là gì? (hay giải thích nhà cung cấp (gōngyìng shāng zhuānqū ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Internet. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 供应商专区 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 供应商专区 tiếng trung / nhà cung cấp (gōngyìng shāng zhuānqū ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Internet.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 供应商专区 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 供应商专区 tiếng trung là gì?.

Read More:   Front part below
Check Also
Close
Back to top button