低跟鞋 tiếng trung là gì?

Rate this post

低跟鞋 tiếng trung là gì?

低跟鞋 tiếng trung có nghĩa là giày đế thấp (dī gēn xié )

低跟鞋 tiếng trung có nghĩa là giày đế thấp (dī gēn xié ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Giày dép.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Thời trang.

giày đế thấp (dī gēn xié ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 低跟鞋 .

Ý nghĩa – Giải thích

低跟鞋 tiếng trung nghĩa là giày đế thấp (dī gēn xié ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Giày dép..

Đây là cách dùng 低跟鞋 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Thời trang 低跟鞋 tiếng trung là gì? (hay giải thích giày đế thấp (dī gēn xié ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Giày dép. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 低跟鞋 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 低跟鞋 tiếng trung / giày đế thấp (dī gēn xié ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Giày dép.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 低跟鞋 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 低跟鞋 tiếng trung là gì?.

Read More:   Smiling pockets
Check Also
Close
Back to top button